Europa rangerer det næstmindste kontinent i verden bag Australien med et samlet landareal på 10.180.000 km² (3.930.000 kvadrat miles). 44 lande er en del af Europa.

Europas økonomi led hårdt under Første Verdenskrig og Anden Verdenskrig. Mange central- og østeuropæiske lande bukkede under for presset fra Rusland under den kolde krig og dannede COMECON (Rådet for gensidig økonomisk bistand).

De fleste af de andre lande, der valgte frimarkedspolitik, modtog enorme midler fra USA. Mange vesteuropæiske lande gik sammen og dannede Den Europæiske Union for at forbinde deres økonomier, hvilket øgede den grænseoverskridende handel og forbedrede deres økonomier, mens COMECON-landene stadig kæmper.Liste over 14 fattigste lande i Europa

Mange lande sluttede sig senere til Den Europæiske Union, da det kommunistiske styre faldt i de østeuropæiske lande efter Sovjetunionens undergang. I dag er EU blandt de tre største økonomier i verden. Der er mange europæiske lande, der er meget velhavende, mens mange lande stadig kæmper.

Vi vil diskutere de 14 fattigste europæiske lande i vores artikel baseret på deres BNP per indbygger fra 2020 baseret på data leveret af Den Internationale Valutafond (IMF).

For læsere, der ikke har økonomisk baggrund BNP pr. indbygger = bruttonationalproduktet divideret med den samlede befolkning. BNP er summen af ​​markedsførte varer og tjenester produceret i landet.

Nedenfor er listen over 14 fattigste lande i Europa:

1. Moldova - BNP pr. indbygger $ 3.300

Moldova officielt kaldet Republikken Moldova er det fattigste land i Europa med sit BNP pr. indbygger på kun 3.300 $. Moldova deler grænse med Rumænien og Ukraine. Navnet Moldova er blevet afledt af floden Moldova. Moldova, som var en tidligere del af USSR, stod over for et hurtigt tilbagegang i økonomien, og dets borgere måtte gennemgå alvorlige økonomiske vanskeligheder efter Sovjetunionens undergang i 1991.

Der er flere faktorer, der bidrog til faldet i industri- og landbrugsproduktionen, såsom fejl i socialpolitikken, fødevareusikkerhed blandt andre. Servicesektoren steg senere i vækst, og den bidrager nu med mere end 60 % af landets BNP, hvilket hjalp med at mindske procentdelen af ​​borgere, der lever under fattigdomsgrænsen i de sidste to årtier.

2. Ukraine – BNP Per capita $3.425

Ukraine er nummer to på listen over Europas fattigste lande med et BNP per indbygger på 3.425 $. Ukraine, som tidligere var en del af USSR, var den næststørste økonomi, men gled ind i recession efter Sovjetunionens kollaps.

Ukrainere er nødt til at håndtere alvorlige problemer som regeringskorruption, russisk aggression, inflation, som skubbede mange ud i fattigdom. Ukraine har det tredjestørste militær i euroområdet efter Rusland og Frankrig. Ukraine har et samlet areal på 603.628 km2 (233.062 sq mi)

3. Kosovo – BNP pr. indbygger $5.020

Kosovo, der officielt omtales som Republikken Kosovo, er en delvist anerkendt stat med et BNP pr. indbygger på 5.020 $. Kosovo ligger på tredjepladsen på listen over Europas fattigste land, hvor en tredjedel af landets befolkning falder under fattigdom.

I absolutte tal betyder det 550.000 liv i fattigdom, der tjener mindre end 500 euro på en måned. Kosova har en meget høj arbejdsløshed på mere end 30 % fra 2020, hvilket forventes at falde i de kommende år, da det nu er et udviklingsland, der har oplevet økonomisk vækst i den seneste tid.

4. Albanien - BNP pr. indbygger $ 5.373

Albanien også kaldet Republikken Albanien har et BNP per indbygger på 5.373 $. Albanien var i overgangsprocessen fra en socialistisk økonomi til fri markedsøkonomi efter opløsningen af ​​USSR i 1990'erne.

Albanien er rig på naturressourcer som olie, naturgas, jern, kul og kalksten, som hjælper med at genoplive Albaniens økonomi. Albanien, som er spredt over et område på 28.748 km2 (11.100 sq mi) er nu et udviklingsland domineret af servicesektoren og fremstillingsindustrien.

5. Nordmakedonien – BNP pr. indbygger $6.096

Nordmakedonien, som opnåede uafhængighed i 1991, ligger på en femteplads på listen over de fattigste lande i Europa. Nordmakedonien, som har sit BNP per indbygger på $6.096, gennemgår for nylig en drastisk ændring i sin økonomi. Handel bidrager til mere end 90% af landets BNP.

På trods af de reformer, som den nordmakedoniske regering har gennemført med succes, er der en høj arbejdsløshed på omkring 16,6 %. På et tidspunkt havde Nordmakedonien den højeste arbejdsløshed på 38,7 %.

6. Bosnien-Hercegovina – BNP pr. indbygger $6.536

Bosnien-Hercegovina forkortet BiH eller B&H er placeret på sjettepladsen på listen over de fattigste land i Europa med et BNP pr. indbygger på 6.536 $. Den største enkeltfaktor for årsagen til fattigdom i Bosnien er dens krigsarv.

Bosnien var en velfungerende økonomi, før konflikten startede mellem Bosnien-Hercegovina i 1992-1995, som også er kendt som den bosniske krig. Det tog to årtier for landet at vende tilbage til normaliteten.

Under krigen døde mange mænd i slaget, som fik en fjerdedel af de bosniske husstande til at blive ledet af kvinder. Der er lønforskelle, hvor kvinder blev betalt mindre end mænd, hvilket fik mange familier til at falde i fattigdom.

7. Hviderusland – BNP pr. indbygger $6.604

Hviderusland stod ligesom dets tidligere sovjetrepublikker over for dybe økonomiske problemer efter Sovjetunionens sammenbrud, som gjorde det til det syvende fattigste europæiske land.

Før 1990 havde den højeste levestandard, og dens økonomi klarede sig fænomenalt godt. Hviderusland stod over for en økonomisk krise indtil 1996, hvorefter det begyndte at komme sig. BNP per indbygger i Hviderusland er $6.604.

8. Montenegro -BNP pr. indbygger $8.704

Montenegros økonomi, der primært er afhængig af energiindustrier, der er registreret BNP pr. indbygger på $8.704. Hurtig byudvidelse, der fører til skovrydning, eroderer landets naturressourcer, hvilket gør det mere sårbart. Køns- og aldersdiskrimination er høj og forårsager indkomstforskelle, især for kvinder.

Næsten 50.000 af Montenegros befolkning består af internt fordrevne personer og flygtninge. Fattigdommen i Montenegro er cirka seks gange mere end den nationale gennemsnitsrate på 8,6 %.

9. Serbien – BNP pr. indbygger $8.748

Serbien er et af de fattigste europæiske lande på niendepladsen med et BNP pr. indbygger på $8.748. Serbien oplevede god økonomisk vækst i 8 år i begyndelsen af ​​2000'erne.

Serbiens økonomi registrerede negativ vækst i 2009 på grund af den globale finanskrise, som førte til, at landets udlandsgæld steg til 63,8 % af dets BNP. Serbien er udsat for naturkatastrofer som oversvømmelser og jordskælv, der påvirker landets økonomiske fremskridt.

10. Bulgarien – BNP pr. indbygger $11.350

Bulgarien ligger på en tiendeplads på listen over Europas fattigste lande med et BNP pr. indbygger på 11.350 $. Da Bulgarien mistede sit sovjetiske primære marked i 1990'erne, forsøgte det at transformere sig selv til en demokratisk frimarkedsøkonomi, hvilket forårsagede et yderligere indhug i Bulgariens økonomi.

Bulgarien blev igen hårdt ramt i den globale finanskrise i 2008. Bulgariens økonomi er sårbar, da mere end 41 % af dens befolkning er i risiko for at falde i fattigdom ifølge IMFs forskning.

11. Kroatien – BNP pr. indbygger 14.033 $

Kroatien, officielt kendt som Republikken Kroatien, rangerer på en 11. plads på listen over Europas fattigste lande med et BNP pr. indbygger på 14.033 $. Kroatien har et landareal på 56.594 kvadratkilometer (21.851 kvadrat miles).

Kroatiens reform for privatisering og overgang til en fri markedsøkonomi blev netop startet af den nye kroatiske regering, da spændingerne voksede og eskalerede til krig i år 1991. Den indtægtsrige turistindustri i Kroatien led store økonomiske tab på grund af krig, som førte til et fald på mere end 40 % i BNP.

12. Rumænien – BNP pr. indbygger $14.469

Rumænien, der får sit navn fra det latinske navn Romanus, har et BNP pr. indbygger på 14.469 $.

Rumænien oplevede god økonomisk vækst i begyndelsen af ​​2000'erne, som nu overvejende er domineret af servicesektoren. Rumænien er en producent af maskiner og elektrisk energi og er blevet nettoeksportør af samme.

13. Polen – BNP pr. indbygger $15.304

Polen, der officielt kaldes Republikken Polen, registrerede et BNP pr. indbygger på $15.304, der dækker et område på 312.696 kvadratkilometer (120.733 sq mi). Polen er en af ​​de mest folkerige stater i EU med næsten 38,5 millioner indbyggere.

Polen er nu et udviklet marked og det femtestørste i forhold til købekraftsparitet. Polen er nu det hurtigst voksende marked, hvor 60% af dens erhvervsaktive befolkning er ansat i servicesektoren og resten af ​​dem i fremstillings- og landbrugssektoren.

14. Ungarn – BNP pr. indbygger $15.372

Ungarn er placeret på en 14. plads på listen over fattige europæiske lande med et BNP per indbygger på 15.372. Før Anden Verdenskrig var Ungarns økonomi landbrugsdrevet. Senere tvungen industrialiseringspolitik påvirket af sovjetisk mønster ændrede landets økonomiske karakter.

Selvom det var vidne til hurtig vækst på grund af sovjetisk økonomisk modernisering, men det var på grundlag af forældet teknologi. Nye teknologisektorer som moderne infrastruktur, tjenester og kommunikation blev ignoreret, og der blev givet prioritet til tunge industrier af jern, stål og ingeniørvirksomhed.

I begyndelsen af ​​1990'erne var Ungarns liberale udenlandske investeringsreformer en stor succes med at tiltrække mere end 50 % af hele udenlandske direkte investeringer i Central- og Østeuropa. Ungarn er nu en udviklet økonomi. Ungarns vigtigste naturressourcer er dets frugtbare jordbund og tilgængeligheden af ​​vandressourcer i dets centrale og østlige regioner. Ungarn tiltrækker mere end 15,8 millioner internationale turister hvert år, indtil pandemien ramte hele verden.